Ubytování pro seniory

 • Dlouhodobé pobytové služby

 • Krátkodobé pobytové služby

 • Hospicová péče

 • Bydlení pro seniory

Denní služby, lékaři a lekárny

 • Denní stacionář

 • Centrum denních služeb

 • Ordinace praktických lékařů

 • Lékárny

Asistenční a pečovatelské služby

 • Sociální služby

 • Zdravotní služby

 • Domácí hospic

Péče pro domácnost

 • Dovoz stravy domů

 • Úklid domácnosti

 • Drobné řemeslné práce / hodinový manžel

Vybraná zařízení z katalogu