Registrace nového uživatele

Registrace Vám umožní vkládání údajů o vašich zařízeních nebo organizacích. Pod jedním uživatelským účtem můžete snadno a přehledně kdykoliv aktualizovat data, vkládat fotky a objednávat služby pro všechna vaše zařízení.

Všechny tučně označené položky je nutno vyplnit.

Přihlašovací a kontaktní údaje

(heslo musí být minimálně 5 znaků dlouhé)
(pro kontrolu prosím znovu zadejte heslo)

Provozovatel portálu PéčeProSeniory.cz se zavazuje používat veškeré získané informace o uživateli v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především pak zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.