ADP - SANCO s.r.o.

Klientům poskytujeme zdravotní a sociální služby, které vycházejí z jejich potřeb.
Naším cílem je pomoci osobám:

•s akutním a chronickým onemocněním všech věkových skupin
•se zdravotním postižením
•seniorům
•osobám v nepříznivé sociální situaci
•klientům s různým stupněm snížení soběstačnosti a bezmocnosti

Geriatrická ambulance je specializovanou ambulancí se zaměřením na seniory, tj. pacienty vyššího věku, zpravidla nad 70 roků. V ambulanci je poskytována ambulantní a konziliární péče seniorům na vyžádání praktických lékařů a ambulantních specialistů. Je možné i vyšetření na žádost samotného pacienta nebo jeho rodiny. Při vyšetření je přihlíženo na věková specifika, odlišný průběh nemocí ve stáří a potřeby konkrétního nemocného.


Poskytované služby

rehabilitace, kompenzační a zdravotní pomůcky - zapůjčení

Služby

Ubytování pro seniory, Denní služby, lékaři a lekárny, Asistenční a pečovatelské služby

domácí zdravotní péče

Adresa

Vrahovická 721/109
Prostějov
okr. Prostějov