Agency ProCare Medical s.r.o.

Nejsme obyčejná agentura domácí péče. Naší specializací je péče o pacienty propuštěné z jednotek intenzivní péče (JIP) nebo anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO) a vyžadujících „intenzivní“ domácí péči a rehabilitaci. Zajistíme Vám samozřejmě i standardní domácí péči.

Ze zdravotního pojištění je hrazena domácí péče pouze tehdy, pokud je indikovaná praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici.
Klient je u nás na prvním místě a vážíme si ho. Proto se vždy snažíme připravit individuální ošetřovací plán podle potřeb daného klienta. Kvalitní spolupráci s rodinou a ošetřujícím lékařem považujeme za základní předpoklad úspěchu


Poskytované služby

pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, rehabilitace, kompenzační a zdravotní pomůcky - prodej, kompenzační a zdravotní pomůcky - zapůjčení

Služby

Asistenční a pečovatelské služby

domácí hospic, domácí zdravotní péče, klient s demencí, klient s mentálním postižením, klient s tělesným postižením, psychiatrický klient, roztroušená skleroza, alzheimerova choroba, parkinsonova choroba

Adresa

Vinohradská 1513/176
Praha 3