Agtentura domácí péče ENERGIE POMOCI- pečovatelská služba

Cílem agentury je zajištění péče v co největším rozsahu pro seniory, kteří jsou nejen osamělí, nebo nemají už dostatek sil a zdraví pro to, aby byli schopni se sami o sebe postarat a přesto chtějí zůstat ve svém rodinném a známém prostředí.
Další snahou Agentury je, aby se senioři aktivně zapojovali, budou-li chtít, v rámci svých zdravotních možností do kolektivu a nezůstávali osamělí, našli smysl života i v jeho podzimku.
Budeme se snažit jim vytvářet příjemné klima v jejich každodenních činnostech a podporovat jejich zájmy.

Služby

Asistenční a pečovatelské služby

pečovatelská služba

Adresa

Hasičská 550
Ostrava
okr. Ostrava-město