Alzheimercentrum Písek

Ošetřovatelská péče v Písku je poskytována zejména ležícím nebo omezeně pohyblivým klientům, např. u stavů po mozkových mrtvicích, operacích, úrazech, onkologických onemocněních, náhle vzniklých příhodách, včetně apalického syndromu.

Služby

Ubytování pro seniory

Adresa

17.listopadu 2444
Písek
okr. Písek