Arcidiecézní charita Praha - Týdenní stacionář pro seniory

Týdenní stacionář pro seniory je sociální zařízení zajišťující pobytovou službu pro seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba nabízí komplexní péči a sociálně terapeutické činnosti.

Služby

Ubytování pro seniory, Denní služby, lékaři a lekárny

denní stacionář / centrum denních služeb, týdenní stacionář

Adresa

Renoirova 7/614
Praha