Bethesda - Domov pro seniory

Domov Bethesda je určen pro seniory, jejichž soběstačnost je snížena a potřebují péči druhé osoby. Vytváříme obyvatelům prostředí, které bude podporovat jejich samostatný aktivní život a osobnostní rozvoj a kde bude o ně pečováno dle jejich individuálních potřeb.

Služby

Ubytování pro seniory

domov pro seniory

Adresa

Stoliňská 41c
Praha