Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Sociální pomoc je pro člověka stejně důležitá jako pomoc medicínská.
Základními principy služby je poskytnout co nejširší spektrum potřebných služeb na území města Chrudim, zabezpečit dostupnost a pružnost služeb, vycházet z individuálních potřeb osob, působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti.

Služby

Ubytování pro seniory, Denní služby, lékaři a lekárny, Asistenční a pečovatelské služby

pečovatelská služba, denní stacionář / centrum denních služeb, tísňová péče, domácí zdravotní péče, DPS

Adresa

Soukenická 158
Chrudim
okr. Chrudim