Centrum sociálních služeb Kuřim

Zásady pro poskytování sociálních služeb:

• etika služeb v souladu s etickým kodexem organizace
• rovné podmínky pro všechny uživatele
• respektování jejich volby a rozhodnutí
• dodržování svobod a práv uživatele

Služby

Ubytování pro seniory, Denní služby, lékaři a lekárny, Asistenční a pečovatelské služby

pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, DPS

Adresa

Zahradní 1275
Kuřim
okr. Brno-venkov