Charita Český Těšín - Charitní ošetřovatelská služba a pečovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba je terénní služba, jejíž základní ideou je poskytnout nemocnému člověku odbornou zdravotní péči v jeho vlastním domácím prostředí. Tato péče je vykonávána registrovanými zdravotními sestrami. Charitní ošetřovatelská služba je určena pro osoby s akutním či chronickým onemocněním a se stabilizovaným zdravotním stavem. Rozsah je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a je prováděn na základě indikace ošetřujícího lékaře dle nabídky úkonů služby. Domácí zdravotní péče může být akutní, jednorázová či dlouhodobá.
Charitní pečovatelská služba je terénní služba, poskytována v domovech klientů, ve stanoveném čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Služba je poskytována obyvatelům města Český Těšín a jeho nejbližší spádové oblasti v pracovní dny od 7:00 do 15:30.

Služby

Denní služby, lékaři a lekárny, Asistenční a pečovatelské služby

pečovatelská služba, domácí zdravotní péče

Adresa

Jablunkovská 84
Český Těšín
okr. Karviná