Domov důchodců Lipová

Domov důchodců Lipová, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Lipová, je domov se zvláštním režimem. Je určen pro ženy, které potřebují pravidelnou ošetřovatelskou péči. Jejich soběstačnost je snížena zejména věkem, zdravotním stavem z důvodu chronického psychického onemocnění, alzheimerovy nebo stařecké demence. Proto nemohou zůstat bez pravidelné pomoci ve svém domácím prostředí.

Služby

Ubytování pro seniory

domov se zvláštním režimem, klient s demencí, alzheimerova choroba

Adresa

Lipová 273
Lipová u Šluknova
okr. Děčín