Domov Kladno-Švermov

POSLÁNÍM DOMOVA KLADNO-ŠVERMOV je dopomoci seniorům, kteří jsou z důvodu svého stáří a zdravotního stavu odkázání na pomoc druhé osoby, žít běžný život podle jejich možností tak, aby se co nejvíce blížil způsobu a možnostem života ostatních lidí a bez nebezpečí sociálního vyloučení.

Služby

Ubytování pro seniory

domov pro seniory

Adresa

Vojtěcha Dundra 1032
Kladno
okr. Kladno