Domov Na Výsluní

Snahou Domova Na Výsluní je ve spolupráci se zřizovatelem a ostatními poskytovateli sociálních služeb zajistit pro občany optimální podobu a skladbu služeb na území města tak, aby co nejpružněji a v náležité kvalitě reagovala na potřeby uživatelů.

Služby

Ubytování pro seniory, Denní služby, lékaři a lekárny, Asistenční a pečovatelské služby

pečovatelská služba, domov pro seniory, odlehčovací krátkodobé pobyty

Adresa

Pražská 932
Hořovice
okr. Beroun